Het bestuur van Badmintonschool Utrecht ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Eric Martherus
Secretaris: Andrea Grim
Penningmeester: Tiny Boeren
Facilitaire zaken: Celeste Greve